Iscurling

Vi är en grupp om 3-5 stycken som träffas och “bara tränar”. Detta sker en gång i veckan i Norrköpings curlinghall.